Om Humeling


Vår story – En uppstickare i byggbranschen

Humeling AB är en uppstickare inom byggbranschen som bryter invanda mönster och utmanar gamla sanningar. Det gör vi främst genom det patenterade och banbrytande byggsystemet – Studwall Cassette – (www.studwall.se) som utgör själva kärnan i verksamheten. Systemet möjliggör att bygga betydligt tunnare väggar och frigör på så vis värdefulla kvadratmeter och ökad trivsel genom mer volym i rummet.

Konceptet kom till efter oräkneliga kundmöten med föreskrivande led, byggherrar och byggbolag, där utmaningarna i branschen blev allt tydligare. I takt med att de byggtekniska kraven ökar för exempelvis ljud, våtrum, energibesparingar etc. blir byggandet dyrare. Inte bara genom att mer material krävs och att arbetstimmarna ökar. Den springande punkten är att väggkonstruktioner blir tjockare till följd av att dagens teknik i själva verket bara kan förbättras genom att bygga just tjockare konstruktioner för att uppfylla högre byggtekniska krav.

Det får till följd att färre kvadratmeter och volym i rummet kan användas, säljas eller hyras ut, vilket är det som genererar ekonomiska fördelar till ett projekt. I realiteten innebär det också färre och mindre bostäder än vad som skulle kunna byggas. Det är en utveckling som inte rimmar med den politiska agendan med förtätning av stadskärnor för att kunna utvinna fler bostäder.

Sammanfattningsvis kan man säga att en byggnads ”skelett” idag stjäl för mycket användbar yta. För varje centimeter vi kan minska en väggs tjocklek frigöras många kvadratmeter i ett helt projekt. Det här Studwall Cassett kommer in i bilden med sitt unika byggsystem som minskar väggtjocklekar med upp till 44 %, eller 90 mm per vägg. Det blir 1 ny m2 och 2,37 m3 volym per 11 meter vägg att sälja, hyra ut eller att trivas och leva i jämför med dagens byggtekniska standard. Det är vad vi kallar en smarta lösningar och ekonomisk tillväxt i byggnader på riktigt.

Studwall Cassette System

Studwall Cassette System – är ett nytt och patenterat byggsystem inom området lättbyggnadsteknik som tillför stora fördelar i byggnader. Det unika med systemet är att kassetter installeras i stommen utan att konkurrera med isolering, el, VVS etc. till skillnad mot dagens teknik där byggskivor uteslutande monteras utanpå en stomme och därmed bygger på väggens djup.

Kassetterna stabiliserar upp konstruktionen och tillför betydligt mer massa i kombination med andra goda egenskaper så som – infästningar var du vill, när du vill och ett rejält inbrottsskydd. Med Studwall Cassette får du betydlig tunnare väggar och en byggteknisk prestandard vi inte sett på marknaden tidigare.

Fördelar:

  • 65-90 mm tunnare väggar.
  • Fler m2 – ekonomisk tillväxt
  • Mer m3 – trivsel och volym
  • Enkelstomme istället för dubbel.
  • Infästningar var du vill.
  • Bygg mindre totalbyggnad.
  • Inbrottsskydd ingår.
  • Stabila och slagtåliga väggar.
  • Bättre ljudegenskaper.
  • Bättre brandegenskaper.

Vägg i genomskärning – Studwall Cassette

Ritning studwall

Maximering eller Kostnadskontroll!

Beroende av projektets syfte så kan ni välja mellan att maximera byggrätten och få ut så stora ekonomiska värden som möjligt, eller fokusera på kostnadskontroll och bygga så liten totalbyggnad som möjligt, men få samma förutbestämda yta att använda, alltså spara pengar och miljöpåverkan.