Thinner wall´s – More Life!


Fördelar med Studwall

  • 65-90 mm tunnare väggar.
  • Fler m2 – ekonomisk tillväxt
  • Mer m3 – trivsel och volym
  • Enkelstomme istället för dubbel.
  • Infästningar var du vill.
  • Bygg mindre totalbyggnad.
  • Inbrottsskydd ingår.
  • Stabila och slagtåliga väggar.

Våra väggsystem

Det spännande svaret på frågan ovan är naturligtvis JA, med Studwall Cassette fungerar det. Våra väggtyper utgörs av en enkelstomme där – Studwall Cassette – installeras i ett tidigare outnyttjat utrymme i stommen utan att konkurrera med isolering, VVS, el etc. Konceptet tillför betydligt mer massa som innebär att vi uppfyller de krav som ställs avseende brand och ljud etc.

Fördelarna är många men framför allt att man kan bygga betydligt tunnare väggar och frigör därmed värdefulla kvadratmeter och volym, mellan 65 – 90 mm mot dagens standard. Väggen blir också stabilare då stommen förstärks med kassetterna och har byggskivor på båda sidor av en regel, till skillnad mot en dubbelstomme. Tack vare Studwall Cassette konstruktion så ingår också ett inbrottsskydd och infästningar var du vill, när du vill i systemet.

Se våra väggtyper nedan:

Ritning lagenhetsskiljande vagg klass B
Lägenhetsskiljande vägg klass B, 165 mm

90 mm tunnare vägg mot standard med enkelstomme. Infästningar var du vill, när du vill och inbyggt inbrottsskydd.

Ritning Studwall Cassette Klass C
Lägenhetsskiljande vägg klass C, 140 mm

65 mm tunnare vägg mot standard med enkelstomme. Infästningar var du vill, när du vill och inbyggt inbrottsskydd.

Ritning_studwall_ljudklass_56db
Ljudklass R´w 56 dB, 115 mm

65 mm tunnare vägg mot standard med enkelstomme. Infästningar var du vill, när du vill och inbyggt inbrottsskydd.

Ritning_studwall_ljudklass_52db
Ljudklass R´w 52 dB, 95 mm

75 mm tunnare vägg mot standard med enkelstomme. Infästningar var du vill, när du vill och inbyggt inbrottsskydd.