FAQ


Det huvudsakliga anledningen är att vi tillför mer massa till konstruktionen genom att kassetterna sitter i stommen istället för utanpå (som vanliga byggskivor gör) så bygger inte väggen på väggdjupet, utan vi kan hålla betydligt tunnare konstruktioner och därmed erbjuda fler kvadratmeter och volym till rummet. Så kassetterna i kombination med bättre byggskivor (än vanlig gips) och specialanpassad stålstomme och isolering skapar dessa fördelar.

Systemet utgörs av kassetter bestående av en bärare av stålplåt och en kärna av fibergips som monteras in i stommen (utan att konkurrera om utrymme med t ex el, VVS, isolering etc.). Vi tillför på så vis massa och stabiliserande egenskaper till konstruktionen och kan på det viset klara högre byggtekniska krav med tunnare väggar.

Fördelarna är många men i huvudsak:

  • 65-90 mm tunnare väggar.
  • Fler m2 – Ger ekonomisk tillväxt på samma yta.
  • Mer m3 – Skapar trivsel och volym.
  • Enkelstomme istället för dubbel.
  • Infästningar var du vill.
  • Bygg mindre totalbyggnad.
  • Inbrottsskydd ingår.
  • Stabila och slagtåliga väggar.